Pressmeddelande 2016: Knölvial

logga

Vi vill sprida kunskap och inspiration om alla de vackra, nyttiga och ätliga perenna växter som finns. I en tid där nya resurssnåla hållbara odlingsmetoder för livsmedel eftersöks kanske en del av lösningen ligger i alla de fördelar som fleråriga växter besitter. Det är både välkända växter som redan odlas i trädgårdarna runt om i Sverige, men vars ätlighet och användning kanske glömts bort, samt nya spännande och nyttiga sorter från hela världen.

Årets ätliga perenn är Knölvial. Lathyrus tuberosus

Jag hoppas ni uppmärksammat att det i år är det internationella baljväxtåret. FN uppmärksammar dessa livsviktiga växter som både ger oss god och nyttig mat samt bidrar till ett bättre jordbruk då de ger tillbaka mer näring till marken än vad de förbrukar (de fixerar atmosfärens kväve genom symbios med bakterier i rotknölar). Vi i Ätliga perenngruppen vill gärna vara med och fira och har därför valt en nyttig skönhet (vilket ofta är fallet med baljväxter) i ärtfamiljen till årets ätliga perenn 2016.

Växten:

Detta är en flerårig baljväxt som faktiskt finns vild i delar av landet. Dock är den sällsynt men hittas främst på kulturmark, i vägkanter, åkerkanter och på järnvägsbankar. Den kommer ursprungligen inte från våra trakter men började antagligen odlas här under 1600-talet bland annat för sina ätliga rötter.

Den har vackra stora blommor i juli-augusti som går i rosa till rött, dessa är dessutom väldoftande. Den har en smal stjälk, bladen sitter glest och den kan bli uppåt en och en halv meter hög. Den är dock begärlig också för sniglar.

Artnamnet tuberosus är från latinets tuber och syftar liksom namnet knölvial på dess rotknölar.

Ätlighet:

Knölvial är en ovanlig baljväxt då den inte odlas för fröna utan för rötterna. Det är de uppsvällda rotknölarna på omkring 5cm som skördas på vår eller höst. De är mörkt bruna till svarta i färgen vilket kan göra dem svåra att hitta i jorden. Tillagningen kan ske genom kokning i 20-25 min eller genom att rosta i ugn som andra rotsaker. Smaken är lik äkta kastanj och vid tester har denna rot varit mycket omtyckt bland ätliga perenna rotsaker.

Odling och förökning:

Knölvial är enkel att odla och passar på de flesta jordar som är någorlunda luckra och fuktighetshållande. Då den är gänglig och tyckar om att klänga på något så lämpar den sig bra att samodla med något som växer högt och som inte far illa av att att grävas upp vid skörden. Tex. jordärtskockor. Då knölvialen dessutom är kvävefixerande så hjälper det kringliggande växter med näring.

Förökning sker lättast genom rotknölarna som tas upp på hösten och placeras på den nya platsen. De brukar klara övervintring bra i marken. De går även att samla frö men bäst går det att så dem färska på hösten.

Korta fakta:
Höjd: 80-150cm
Jord: Fukthållande mulrik.
Placering: lätt skugga till sol.
Förökning: Rotknölar eller färst frö.
Ätbara delar: Rotknölar
Skördetid: Vår eller höst.

Ladda ner och skriv ut ett kortfattat flygblad om årets perenn 2016: infoblad 2016 – Knölvial.pdf


Detta Pressmeddelande är utsänt av Ätliga perenngruppen. Vi är ett löst sammansatt nätverk av odlare och engagerade personer med olika bakgrund inom området ätliga perenner. Förhoppningen är att hjälpa till för att öka intresset, användningen och utvecklingen av dessa växter i odling. Både för hemmaodlaren och i större sammanhang.

Välkommen att kontakta oss för ytterligare information:
e-post: aretsatligaperenn@gmail.com

Klicka på bilderna för att komma till högupplösta varianter, eller högerklicka och ‘spara som..’.
Vid publicering av fotografierna ange respektive fotograf.

Foto: Philipp Weiss

Foto: Philipp Weiss

Icke ännu tilllagade rotknölar. Foto Philipp Weiss

Icke ännu tilllagade rotknölar. Foto Philipp Weiss

En kokad och skalad rotknöl. Foto Philipp Weiss

Logotyp

Logotyp

 Kommentarer inaktiverade.