Om ätliga perenner

Varför är ätliga perenner så intressanta och varför tycker vi att de ska uppmärksammas mer? Ja det finns så klart flera svar men här kommer några punkter som vi tycker är viktiga och som pekar på en ljus framtid för dessa växter till nytta och nöje.

 

Om du blir nyfiken och vill veta mer om ätliga perenner så finns det både mycket om det på internet samt flera böcker. Det har under 2013 bildats ett nätverk för intresserade av ätliga perenner samt även givits ut ett kortfattat informationsblad. Båda kan du läsa mer om, och ladda ner, här: http://ätligaperenner.se

Ofta kan du hitta mycket information i litteratur om Permakultur och Skogsträdgårdar (Forest Gardens).

Några intressanta böcker är:

Fleråriga grönsaker – upptäck, odla, njut. En ny Svensk bok som bara handlar om ätlgia perenner! Info här: http://flerårigagrönsaker.stjärnsund.nu/

Perennial Vegetables: From Artichokes to Zuiki Taro, A Gardener’s Guide to Over 100 Delicious and Easy to Grow Edibles. Av Eric Toensmeier

How to Grow Perennial Vegetables: Low-Maintenance, Low-Impact Vegetable Gardening. Av Martin Crawford

Och en diger databas för ätliga växter varav många är perenner:
Plants For A Future –  http://www.pfaf.org/