Årets ätliga perenn 2016: Knölvial

Lathyrus tuberosus

Jag hoppas ni uppmärksammat att det i år är det internationella baljväxtåret. FN uppmärksammar dessa livsviktiga växter som både ger oss god och nyttig mat samt bidrar till ett bättre jordbruk då de ger tillbaka mer näring till marken än vad de förbrukar (de fixerar atmosfärens kväve genom symbios med bakterier i rotknölar). Vi i Ätliga perenngruppen vill gärna vara med och fira och har därför valt en nyttig skönhet (vilket ofta är fallet med baljväxter) i ärtfamiljen till årets ätliga perenn 2016.

knölvial1
Vackra doftande blommor. Foto: Philipp Weiss

Växten:

Detta är en flerårig baljväxt som faktiskt finns vild i delar av landet. Dock är den sällsynt men hittas främst på kulturmark, i vägkanter, åkerkanter och på järnvägsbankar. Den kommer ursprungligen inte från våra trakter men började antagligen odlas här under 1600-talet bland annat för sina ätliga rötter.

Den har vackra stora blommor i juli-augusti som går i rosa till rött, dessa är dessutom väldoftande. Den har en smal stjälk, bladen sitter glest och den kan bli uppåt en och en halv meter hög. Den är dock begärlig också för sniglar.

Artnamnet tuberosus är från latinets tuber och syftar liksom namnet knölvial på dess rotknölar.

Från Flora Batava. Källa Wikipedia

Ätlighet:

Knölvial är en ovanlig baljväxt då den inte odlas för fröna utan för rötterna. Det är de uppsvällda rotknölarna på omkring 5cm som skördas på vår eller höst. De är mörkt bruna till svarta i färgen vilket kan göra dem svåra att hitta i jorden. Tillagningen kan ske genom kokning i 20-25 min eller genom att rosta i ugn som andra rotsaker. Smaken är lik äkta kastanj och vid tester har denna rot varit mycket omtyckt bland ätliga perenna rotsaker.

Icke ännu tilllagade rotknölar. Foto Philipp Weiss

Odling och förökning:

Knölvial är enkel att odla och passar på de flesta jordar som är någorlunda luckra och fuktighetshållande. Då den är gänglig och tyckar om att klänga på något så lämpar den sig bra att samodla med något som växer högt och som inte far illa av att att grävas upp vid skörden. Tex. jordärtskockor. Då knölvialen dessutom är kvävefixerande så hjälper det kringliggande växter med näring.

Förökning sker lättast genom rotknölarna som tas upp på hösten och placeras på den nya platsen. De brukar klara övervintring bra i marken. De går även att samla frö men bäst går det att så dem färska på hösten.

Korta fakta:
Höjd: 80-150cm
Jord: Fukthållande mulrik.
Placering: lätt skugga till sol.
Förökning: Rotknölar eller färskt frö.
Ätbara delar: Rotknölar
Skördetid: Vår eller höst.

Ladda ner och skriv ut ett kortfattat flygblad om årets perenn 2016: infoblad 2016 – Knölvial.pdf

Pressmeddelande + högupplösta bilder här